پرسش و پاسخ (2)

پروانه به شرط !

از آنجاییكه اكثر كشاورزان در اراضی بدون سند فعال میباشندآیا داشتن سند زمین ملاكی برای عضویت در نظام صنفی میباشد؟

پاسخ ) : خیر. شرط ملکیت در عضویت اعضاء عنوان نگردیده است.
برای اطلاعات بیشتر به موارد قانونی ذیل که به مورد " تاییدیه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها " تصریح دارد مراجعه نمایید:
1- آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی: ماده 1 . بند "د"
2- اساسنامه نظام صنفی شهرستان: ماده 8 . بند 2 و 5

 

متقاضیان صدور پروانه فعالیتهای تولیدات گلخانه های سبزی


لطفاً بفرمائید برای متقاضیان صدور پروانه فعالیتهای تولیدات گلخانه های سبزی وغیره که در محدوده خدماتی شهرهای کوچک هستند ودر جوار آنها منازل مسکونی قرار دارد می توان پروانه فعالیت کمتر از 100متر صادر نماییم؟به مراجعیین چه پاسخی بدهیم؟

پاسخ ) : در ماده 11 از دستورالعمل اجرایی ماده 3 فصل دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی با موضوع نحوه تشکیل نظام صنفی کشاورزی بخش - شهرستان آمده است:رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است تا با تشکیل کمیته کارشناسی مرکب از حداقل 5 نفر از کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزی استان، نسبت به تعیین حداقل ابعاد اقتصادی واحدهای صنفی کشاورزی اقدام کند.
با توجه به این دستورالعمل نظام صنفی کشاورزی، تعیین ابعاد اقتصادی واحدهای صنفی کشاورزی به عهده جهاد کشاورزی است، لذا مراجعان در گام اول می باید به جهاد کشاورزی مراجعه نمایند.

 

عضویت تعاونی تولیدی - توزیعی کشاورزی


با توجه به اینکه شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی کشاورزی هستیم چگونه می توانیم در نظام صنفی کشاورزی عضو شویم؟

پاسخ ) : سلام. به عنوان شخص " حقوقی" می توانید نسبت به عضویت اقدام نمایید.

 

مشکل کد اقتصادی


فکر کنم مشکل کد اقتصادی که باید نظامها در فرمهایشان به تکمیلش اقدام نمایند یکی از مشکلات نظامها باشد.اکثرا نمیدانیم باید چه کار کرد چون غیر از این فرم داشتن کد اقتصادی برای یک صنف بسیار ضروری است و خیلی از جاها داشتن آن یک اعتبار هست.

پاسخ ) :اخذ کد اقتصادی برای نظام های صنفی پیش مقدمه ای می خواهد که عبارت است از:1- کد رهگیری2- کد شناسه ملی. این دو کد را سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تیر ماه سال قبل طی نامه ای به مدیران تعاون روستایی استانهای کشور جهت ابلاغ و اطلاع رسانی به نظام های صنفی کشاورزی شهرستان های تابعه اعلام داشت.اما معمولا باید برای صدور کد اقتصادی از طریق "اداره دارایی شهرستان" مربوطه اقدام شود.
نحوه دریافت کد اقتصادی نظام ها نیاز به شیوه - روش مدون برای یکسان سازی اجرای آن در همه مناطق کشور دارد که در آینده با تعاملات و اقدامات نظام صنفی کشاورزی کشور این امر ممکن خواهد شد.

 

حسابرسی مالی نظام ‌ها

حسابرسی مالی نظام ‌های شهرستانی توسط كارشناسان حسابرسی تعاون روستائی مرکزی انجام میگیرد یا تعاون روستائی استانی؟ چگونگی ؟

پاسخ ) : حسابرسی مالی نظام های شهرستانی بر عهده تعاون روستایی استان هاست. هدف و مهم این است که کلیه فعالیت ها و عملیات مالی نظام های صنفی ثبت شود و ورودی ها و خروجی های آن. بنابر این نظام ها هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند.

 

اخذ وام


لطفا در ارتباط بااخذ وام نیز راهنمایی بفرمایید. زیرا خیلی از نظام ها از بودجه كافی برای گذران كارها و حتی پرداخت حقوق پرسنل برخوردار نیستند .

پاسخ ) : این امر به هیچ وجه صلاح نمی باشد. مخارج و هزینه ها بر اساس دریافتی های نظام صنفی تنظیم می شود.