پرسش و پاسخ (1)

 

 

سرمایه گذاری به قصددرآمد

آیا با سرمایه نظام صنفی میتوان نسبت به سرمایه گذاری به قصددرآمد اقدام کرد یعنی ادوات کشاورزی خریداری و آن را بصورت اجاره در اختیار کشاورزان گذاشت ویا خرید کامیون برای کار کردن؟ اگر میشود اسناد مالی ان چگونه اعمال میگردد؟ یعنی بحث مالیات وغیره.

پاسخ): با توجه به غیرانتفاعی بودن نظام صنفی کشاورزی، انجام فعالیت هایی که جنبه سودآوری و اقتصادی داشته باشد مجاز نیست.بدیهی است وارد شدن نظام ها به به این دسته فعالیت ها مشکلاتی را هم از بابت موضوع مالیاتی و هم دور شدن از وظایف اصلی باعث خواهد شد.پیشنهاد می شود این امر را طی نامه ای به رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور اعلام فرمایید تا در صورت لزوم مورد بررسی آن مجموعه قرار گیرد.

 

حقوق دبیر اجرایی

دبیر اجرایی شهرستان که دبیر اجرایی استان نیز می باشد می تواند از دو جا حقوق دریافت کند؟حقوق وی توافقی است؟ یا قانون کار؟

 پاسخ): بر اساس نظر گروه کارشناسان سامانه، با توجه به آنکه دبیر اجرایی که مقرر است در یک نظام صنفی بعنوان دبیر انجام وظیفه نماید لازم است به صورت تمام وقت باشد( ماده 8 نظام نامه اداری) لذا در وهله نخست یک نفر قاعدتا نمی تواند هم در شهرستان و هم در استان، دبیر اجرایی باشد که البته این امر برای سایر اعضای هیات مدیره مطرح نمی باشد.

اما علیرغم این امر، دریافت مبلغی تحت عنوان حقوق از دو جا و در یک سیستم اگر چه در مقررات نظام منع نشده اما بر اساس قوانین جاری کشور نمی تواند صورت پذیرد. مگر تحت عناوین دیگر از جمله پاداش یا موارد دیگر که لازم است این امر هم به تصویب مجمع رسیده باشد.

میزان حقوق نیز طبق ماده 16 نظام نامه اداری بر اساس قانون کار تعیین می شود که برای جبران می تواند اضافه کاری لازم برای ایشان در نظر گرفته شود.

 

پرداخت وجه نقدی در نظام صنفی

در دفاتر نظام صنفی برای ثبت نام یا هر چیز دیگر آیا میشود وجه نقدی پرداخت گردد؟

 پاسخ): در ماده 44 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی استان آمده است که دریافت هرگونه وجهی به صورت نقدی در نظام صنفی کشاورزی ممنوع است. همچنین ماده 5 نظامنامه مالی نظام صنفی کشاورزی تصریح دارد:  هر نظام موظف است ترتیبی اتخاذ نماید كه دریافت هر گونه وجه نقد و یا چك در قالب حق ثبت نام، حق عضویت، هزینه صدور و تمدید پروانه، كمك های نقدی  یا سایر دریافت ها، از طریق واریز به حساب جاری نظام طبق تبصره1 ماده4 صورت پذیرد.

 

مالیات

 آیا صحیح است که یک تشکل مردمی غیر انتفاعی و بی نصیب از اعتبار دولتی و فاقد هر گونه درآمد جهت انجام هزینه های مربوطه، خود را در چنگال مالیات بیندازد؟

پاسخ: ) قطعا نظام نامه مالی و اداری نظام صنفی یکی از اسناد مهمی است که لازم است بند بند آن توسط نظام های صنفی به مورد اجرا گذاشته شود تا شاهد ساماندهی مالی و اداری این نظام ها در سطح کشور باشیم.

متاسفانه مفاد این مقررات کمتر مورد توجه اعضای محترم هیات مدیره اکثریت شهرستان ها قرار گرفته و تا حدی شاهد نابسامانی های مالی این نظام ها می باشیم.تعدادی از نظام ها نیز آنها را مورد توجه قرار داده و با قدرت، مشغول انجام امورشان می باشند که جای تقدیر دارد.

در خصوص موضوع اظهارنامه مالیاتی نیز شرایط و مقررات جاری کشور به گونه ای است که باید آنها را به مورد اجرا گذاشت تا امکان استفاده از مزایای آنها از جمله معافیت مالیاتی فراهم شود و یقینا عدم توجه به آنها منجر به عواقبی خواهد شد.

 

کدام دفتر برای پلمپ دفاتر مالی؟

در باره این خبر که: " پلمپ دفاتر مالی و قانونی نظام صنفی کشاورزی ضروری است" سوال داشتم که فقط تهیه دفتر روزنامه کافی است یا موارد دیگر هم شامل میشود؟

پاسخ: ) در مجموع که دفاتر قانونی از نظر مالیاتی اینهاست:دفتر روزنامه، دفتر كل و دفتر مشاغل.
پیشنهاد می شود که "دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) " تهیه شود.دفتر مشاغل،طبق آنچه در قانون مالیات های مستقیم تعریف شده: دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مؤدی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.

این دفاتر توسط سازمان امورمالیاتی و برای مشاغل مندرج در بند ب ماده ۹۵ دراختیار قرار می گیرند و مودیان این بند مکلفند اطلاعات مالی خود رادراین دفاتر ثبت و ضبط و نگهداری کنند و براساس آن اظهارنامه مرتبط را تنظیم و ارسال کنند.


برای آشنایی بیشتر همه دست اندرکاران محترم نظام های صنفی با این مفاهیم مطرح شده و مسائل مهم مالی و حسابداری حتما نشریه آموزشی" آشنایی با اسناد و دفاترحسابداری " که لینک آن در بخش مقالات سامانه موجود است را مطالعه بفرمایید.

 

20 درصد

 

این 20 درصدی که نظامهای صنفی باید واریز نمایند از کجاست؟

پاسخ: ) در تبصره 1 ماده 10 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی شهرستان و همچنین ماده 27 نظام نامه مالی نظام صنفی کشاورزی این موضوع به صراحت قید شده است: " به منظور تامین منابع مالی نظام سطوح بالاتر، نظام شهرستان موظف است حداکثر هر 3 ماه ، 20 درصد از مبالغ درآمد ناخالص خود شامل حق ورودی، حق عضویت، تمدید عضویت سالانه، حق صدور و تمدید پروانه فعالیت و سایر درآمدهایی که از محل واگذاری وظایف تصدیگری دولت عاید نظام می شود را به حساب نظام استان واریز کند."

 

ثبت شرکت ها


سوال) همان طور مستحضرید برای درج کد شاغل در پروانه های حقوقی لازم است شماره ثبت شرکت یا مؤسسه حقوقی به همراه کد شغل ثبت شود.باعنایت به اینکه ممکن است شماره ثبت شرکتی(مثلا5201) درسایر شهرستانها نیز باشد پیشنهاد می شود شناسه ملی شرکتها که دقیقاً به تعداد یازده رقم می باشد جایگزین شمار ه ثبت شرکتها در قسمت کد شاغل شود.
بااین روش هر مؤسسه حقوقی در کشور فقط یک کد ثبتی دارد و اشتباهی رخ نخواهد داد و درآینده چنانچه نظام صنفی کشاورزی بخواهد اطلاعات خود را دراینترنت لینک نماید مشکلی نخواهد داشت.

پاسخ: ) ضمن تقدیر و تشکر از پیشنهاد ارزنده جنابعالی با توجه به اینکه در نظر است دستورالعمل جامعی در خصوص صدور پروانه فعالیت تهیه گردد حتما پیشنهاد شما مد نظر قرار خواهد گرفت.

 

ضوابط پرداخت حقوق و مزایا


خواهشمند است برای اجحاف نشدن حق و حقوقی از پرسنل شاغل در نظام های كشور مسایل حقوقی و نحوه محاسبه به ریز سمت ها را برای استفاده عموم در سایت قرار دهید .آیا باید طبق قانون كارگری اداره كار حقوق داد؟
خزانه دار در قانون كار تعریف نشده آیا همان كارشناس مالی در نظر گرفته بشود؟
دبیر اجرایی چطور؟

پاسخ: ) ضمن تشکر از توجه و عنایت شما به اطلاع می رساند ضوابط پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان و یا اعضای هیات مدیره نظام صنفی در اساسنامه و نظام نامه های اداری و مالی مشخص و تعریف گردیده است.


معافیت حق بیمه كارفرمایان

آیا قانون معافیت حق بیمه كارفرمایان فقط برای استان گلستان نوشته شده است؟ چطور قانون درگلستان اجرا می گردد؟ ولی در استان یزد نه؟ از جناب رهنمایی تقاضا می شود كه این مهم را پیگیری نمایند تا ان شاءاله شاهد اجرای قانون در استان كویری یزد باشیم. به امید آنكه هرچه زودتر جوابی دریافت كنیم.

پاسخ: ) متاسفانه اجرای دستورالعمل های بیمه تامین اجتماعی در هر استان و حتی در شهرستان های هر استان به صورت سلیقه ای و متفاوت اجرا می شود.آنچه در گلستان اتفاق افتاده بخش زیادی از آن به علاقه مندی و دلسوزی مدیر تامین اجتماعی استان بر می گردد. امید است همه مدیران همچون ایشان علاقه مند و دلسوز حل مشکلات مردم باشند.

 

مشکل با بانک ها


متاسفانه با ارائه کد شناسه ملی و رهگیری به بانک ها هنوز مشکل حل نشده و بانکها شماره ثبت یا کد اقتصادی را از نظام صنفی می خواهند ،تکلیف چیست ؟

پاسخ: ) روال کار بر این است که این امر یعنی صدور کد اقتصادی از طریق "اداره دارایی شهرستان" مربوطه انجام پذیرد.
به این اداره مراجعه نموده و " کد شناسه ملی" و " کد رهگیری" نظام صنفی که از طریق سازمان تعاون روستایی ابلاغ شده است را در اختیارشان قرار داده و ضروری است این توضیح شفاهی را هم اعلام نمایید که : این کدها با هماهنگی و اقدام "دبیر خانه ماده 16 آیین نامه صدور شناسنامه ملی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور " میسر شده است ؛ تا اداره دارایی شهرستان در جریان اخذ این کدها قرار بگیرد و اقدامات لازم را به منظور صدور کد اقتصادی انجام دهد.

 

وزیر محترم و  پروانه فعالیت نظام صنفی


با تشكرازجناب وزیركه همواره مشكلات كشاورزان رارصدمیكنندوازنامه اخیرهم كه به موضوع پروانه های فعالیت اشاره نموده اندكه به عنوان مدرك معتبرشغلی موردتاییدبوده متاسفانه تامین اجتماعی طبس این نامه راقبول نداردومیگویدوزیرجهادكشاورزی بخشنامه بند100قانون بودجه سال 90كل كشورراامضاكرده كه كشاورزان بایدپروانه تاسیس یابهره برداری ازوزارت جهادكشاورزی داشته باشندایا باتوجه به اینكه درزمینه كشاورزی پروانه ای صادر نمیشود؟ایا این بخشنامه ایرادندارد؟ازجناب رهنمایی رئیس محترم نظام صنفی كشور تقاضادارم كه خدمت اقای وزیررفته واین مشكل رابااصلاحیه ای برطرف نمایید

پاسخ: ) سازمان تأمین اجتماعی یکی از مخاطبان نامه وزیر جهاد کشاورزی است و از این سازمان هم خواسته شده تا موضوع نامه (احتساب پروانه های صادر شده نظام صنفی کشاورزی بعنوان مدرک معتبر شغلی) را به واحدهای ذیربط " ابلاغ " نماید تا در " موارد لزوم " مورد استناد قرار گیرد.بنابراین موضوع این نامه وزیر، اصلا مرتبط با آن چیزی نیست که با تامین اجتماعی مطرح کرده اید.

مساله ای که مد نظر شماست مربوط به ماده 3 آیین نامه اجرایی بند 100 قانون بودجه سال 90 کل کشور و بند 2-1- 1 ابلاغیه شماره 50969/90/1000 مورخ 30/9/1390 سازمان تامین اجتماعی به ادارات کل استان ها و زیر مجموعه های تابعه آن با موضوع: معافیت حق بیمه کارفرمایی کارگاه های کشاورزی (بند 100 قانون بودجه سال 90 کل کشور) است مبنی بر اینکه ارائه " پروانه تاسیس یا بهره برداری معتبر از وزارت جهاد کشاورزی و و احدهای تابعه آن" (و یا دفترچه خدمات جهاد کشاورزی) بعنوان یکی از شرایط بیمه کارگران شاغل در کارگاه ها شناخته می شود.

طی این ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی در سال 90، واحدهای تابعه شعب سازمان تامین اجتماعی استان ها و شهرستانها موظف به اجرا و رعایت قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کارگاه های کشاورزی عضو نظام صنفی کشاورزی شدند که این موضوع در امسال نیز جاری است

و اما مشکلات و مسائل آن برای اجرا (که در برخی استان ها مرتفع نشده است) نیز از طریق رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و نظام صنفی شهرستان ها و استان ها و نیز دفتر امور تشکلهای کشاورزی به منظور رفع، در حال پیگیری است و البته گفتنی است که نظام های صنفی برخی شهرستان ها با تلاشی ستودنی، نسبت به پیگیری موضوع با تامین اجتماعی موفق به رفع موانع اجرایی ماده واحده فوق الذکر و همچنین مسائل موجود در زمینه مشاغل بخش کشاورزی، اسناد مالکیت ها و اجاره کارگاه ها شده اند.


 

کد رهگیری و کد شناسه

اداره دارائی این شناسه ملی و کد شناسه ای که در اختیارشان قرار میدهیم برایشان مجهول میباشد. رفع مشکل چیست؟

پاسخ: ) برای رفع مسائلی اینچنینی، بعد از ارائه کد رهگیری و کد شناسه ها جهت توضیح حتما اعلام بفرمایید که این کدها با هماهنگی و اقدام "دبیر خانه ماده 16 آیین نامه صدور شناسنامه ملی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" میسر شده است. با ذکر این موضوع مطمئنا هیچ مشکل و مانعی برای اقدامات مربوط به صدور کد اقتصادی پیش نمی آید.

 

ثبت یا دارایی ؟

كداقتصادی به ثبت مربوط میشود یا دارایی ؟

پاسخ: ) كداقتصادی به ثبت مربوط نمیشود بلكه در حوزه دارایی است.

 

مالیات و عوارض

لطفا در مورد پرداخت مالیات و عوارض توضیح دهید چگونه می باشد؟

پاسخ: ) بنابر اعلان و راهنمایی مدیریت حسابرسی سازمان مرکزی تعاون روستایی،ذكر مشخصات نظام های صنفی و كد شناسه ملی مربوطه آنها برای تکمیل فرم مالیاتی کفایت می کند و نیازی به درج ارقام در جداول مربوطه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی نمی باشد و در نتیجه ارسال اظهارنامه سفید می تواند از عواقب سوء عدم ارائه آن پیشگیری نماید.

 

دبیر اجرایی

بنده به عنوان دبیر اجرایی احتیاج به شرح وظایفم دارم.در صورت امکان بنده را راهنمایی نمایید.

پاسخ): دبیر اجرایی نظام صنفی، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او بدین شرح است:

1- انجام مكاتبات و نامه های اداری و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام صنفی؛

2-گشایش حساب های بانكی نظام صنفی؛

3- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام صنفی؛

4 - حفظ و نگهداری اسناد ومدارك اداری و مشخصات كامل اعضاء؛

5- تهیه و تنظیم كارت عضویت نظام صنفی با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و تهیه و نگهداری مهر رسمی نظام صنفی؛

6- ارسال شكایات واصل شده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات.

 

علنی یا غیر علنی؟           

رای گیری مجمع عمومی فوق العاده بطور غیرعلنی هم ممکن میشود؟

پاسخ): اخذ رای در جلسات مجامع عمومی ، علنی است مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرس و سایر مواردی که خود مجمع تصویب کند، بطور کتبی و مخفی به عمل می آید.

 

جلسه برای صدور پروانه

آیا برای صدور پروانه فعالیت نظام صنفی نیازی به برگزاری کمیته با جهاد شهرستان می باشد ؟

 پاسخ): طبق دستورالعمل عضوگیری، چنانچه درخواست متقاضی برای پروانه فعالیت توسط نظام صنفی رد شود فرد متقاضی در صورت اعتراض می تواند اعتراض خود را به کمیته بررسی تسلیم نماید. لذا برای صدور پروانه فعالیت در صورت داشتن هر شرایط و از جمله تاییدیه جهاد کشاورزی نیازی به برگزاری جلسه کمیته بررسی نمی باشد.

 

بیمه شدگان دارای پروانه ازنظام صنفی دامداری کشاورزی

بیمه شدگان دارای پروانه ازنظام صنفی دامداری کشاورزی و....تکلیفشان چیست؟

پاسخ): بهتر است از همان بیمه قبلی خود استفاده نمایید. لازم به توضیح است که تعدادی از بهره برداران بخش کشاورزی قبل از اجرای آیین نامه نظام صنفی از مزایای بیمه استفاده می نمودند و لذا اخذ پروانه فعالیت از نظام صنفی بعنوان یک هویت شغلی در بخش است و صرف بیمه نمودن افراد نمی باشد.

 

بیمه

من از کشاورزان تبریز هستم 3 ماه قبل عضو نظام صنفی شدم و پروانه فعالیت گرفتم ولی خبری از بیمه تامین اجتماعی تا به حال نیست آیا کشاورزان این منطقه هم تحت پوشش قرار می گیرند؟

پاسخ): بر اساس دستورالعمل 50969/90/1000 سازمان تامین اجتماعی و شعبه های تحت پوشش، باید نسبت به بیمه دارندگان پروانه نظام صنفی اقدام نمایند.لازم است نظام صنفی شهرستان، موضوع را از طریق تامین اجتماعی پیگیری نمایند.

 

بیمه صندوق روستاییان و عشایر

لطفا بگویید که چرا بجای بیمه تامین اجتماعی از همان بیمه صندوق روستاییان و عشایر استفاده نمی کنید؟

پاسخ): بیمه صندوق روستاییان و عشایر فاقد خدمات درمانی است و صرفا از کار افتادگی و باز نشستگی را شامل می شود.

 

بخشنامه؟!

لطفا شماره بخشنامه یا دستوریکه جهاد کشاورزی اعلام نموده که نظام صنفی کلرهای کشاورزی نیز مرجع مجاز صدور مجوز فعالیت و بهره برداری برای کلیه فعالیت های کشاورزی می باشند را اعلام نمائید.

پاسخ): از چنین بخشنامه ای با این موضوع خبری نداریم.

 

حق بیمه من؟

من کشاورز اباده هستم و زمینم5 /12 هکتار است- چطور  وجقدر حق بیمه ام میشود؟

پاسخ): این موضوع در محدوده فعالیت های بیمه است و از طریق ایشان پیگیری شود.

زراعت و باغ

 آیا ما برای زراعت و باغ پروانه تاسیس یا بهره برداری داریم که بتوانیم ارائه دهیم ؟

پاسخ): برای مشاغلی که سنتی بوده و برای آنها پروانه تاسیس و بهره برداری گرفته نشده است تایید جهاد کشاورزی مبنی بر شاغل بودن در بخش کفایت می کند.

 

................................................................................................

بازدیدکنندگان گرامی

 

 لطفا برای ارائه پرسش های خود حتما در بخش نظرات آخرین یا تازه ترین مطلب مندرج در صفحه اصلی  اقدام فرمایید و از درج سوال های خود در این صفحه خودداری نمایید تا دچار دیرکرد پاسخ به سوال های شما عزیزان نشویم.